Een onderzoek naar de mogelijkheden om Laren aardgasvrij te maken

Welkom op de website van Aardgasvrij Laren!

De projectgroep Aardgasvrij Laren presenteerde op 25 november 2020 de eerste tussenresultaten via een online informatiebijeenkomst. De gepresenteerde resultaten zijn te zien op deze website. Het betreft de karakteristieken van de huizen in Laren en de technieken die wel en niet kansrijk zijn om aardgas in de huizen van Laren te vervangen. Vier technieken zijn nu als kansrijk bestempeld. Daar wordt in de eerste helft van 2021 nader onderzoek naar gedaan. Het onderzoek wordt in juni 2021 afgerond, maar voor een goed onderzoeksresultaat is het belangrijk dat we uw mening daar ook al in verwerken. Een korte vragenlijst staat daarom voor u klaar. U vindt deze enquête ook onder iedere kansrijke optie. U helpt ons enorm als u die in zou willen vullen.

Bij voorbaat dank en een hartelijke groet, namens de projectgroep, Cor Oonk.

Larenaren aan het woord

Hieronder vindt u video's of leest u persoonlijke verhalen van Larenaren die hun woning al aardgasvrij hebben gemaakt of daarmee bezig zijn. U mag deze mensen ook altijd benaderen om meer te weten te komen. Veel dank daarvoor aan de verhalenvertellers.

Aardgasvrij Laren is een projectgroep van Larenaren met het doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden, de gevolgen, de kosten en de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Laren en het omliggende buitengebied. De reden daarvoor is dat wij denken dat we allemaal moeten…