Eerste tussenresultaten

Wat kan wel en wat kan niet in Laren Gelderland

Op dit moment weten we wat voor soort huizen we hebben in Laren, hoe de staat is van het leidingennetwerk en welke technieken wel of niet passen in Laren. Er zijn vier kansrijke technieken vastgesteld: all-electric warmtepompen, cv op biogas (groengas) en cv op waterstof en een kleinschalig lage temperatuur warmtenet voor de kern van Laren. U vindt ze hieronder in het blokje Kansrijke technieken. Ze worden in het eerste halfjaar van 2021 verder onderzocht.  

ENQUÊTE: Voor een goed en realistisch onderzoeksresultaat is het ook van belang om te weten wat uw gedachtes zijn bij de vier opties. Wij vragen u daarom de opties te bekijken en daarna de enquête in te vullen. Hij duurt slechts 6 minuten. Op 19 mei organiseren we een inwonersavond. De resultaten van deze enquête worden dan bekendgemaakt. U vindt de vragenlijst onder elk van de 4 opties.

 

Aardgasvrij Laren is een projectgroep van Larenaren met het doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden, de gevolgen, de kosten en de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Laren en het omliggende buitengebied. De reden daarvoor is dat wij denken dat we allemaal moeten…