Wat was het begin van het onderzoek naar een aardgasvrij Laren?

Van Gasvrij Laren naar de werkgroep agvl

Wat was het begin van het onderzoek naar een aardgasvrij Laren?

Cor Oonk: "Uit de vele onderzoeken weten we, dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag moet. In het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2016 in werking is getreden, hebben wereldleiders dat onderstreept. In navolging hierop wil de Nederlandse overheid vanaf 2050 CO2 neutraal zijn. Door de aardbevingen in Groningen wordt de aardgaswinning in een snel tempo afgebouwd en in 2030 gestopt."

Naar aanleiding daarvan schreef Cor Oonk, de notitie “Op weg naar een gasvrij Laren”. Hij deed daarin een voorstel om een project te starten om in Laren van aardgas over te stappen op duurzame energie. Deze notitie is bij het bestuur van Wakker Laorne positief ontvangen en vervolgens heeft Cor een projectgroep Gasvrij Laren opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Laren, LochemEnergie en vrijwilligers uit Laren. De projectgroep heeft ook een informatief gesprek gehad met de betreffende wethouder. 

Lees de gehele tekst via deze link op de webiste van Wakker Loarne (publicatie op 6 mei 2018). De tekst werd ook gepubliceerd in Laren! Magazine, zie hieronder.

>
<