Over AGVL

Projectgroep Aardgasvrij Laren (AGVL)

Over AGVL

Aardgasvrij Laren is een projectgroep van Larenaren met het doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden, de gevolgen, de kosten en de betaalbaarheid van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Laren en het omliggende buitengebied. De reden daarvoor is dat wij denken dat we allemaal moeten bijdragen aan het omschakelen van vervuilende brandstoffen naar schone energie om onze aarde leefbaar te houden voor onszelf en voor volgende generaties.

De intentie is om de gebouwde omgeving in Laren en het omliggende buitengebied op termijn aardgasvrij te maken, waarbij de belangen van de inwoners en bedrijven gewaarborgd zijn en de inwoners en bedrijven vrij zijn hieraan deel te nemen.

Het initiatief voor het onderzoek lag bij de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker Laorne. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers vanuit die werkgroep en vanuit de hierna genoemde ondersteunende organisaties. Zij worden daarbij professioneel ondersteund worden door het ingenieursbureau Witteveen+Bos, de gemeente Lochem en de provincie Gelderland.

Ondersteuners van het onderzoek zijn:

Het onderzoek moet volgens planning eind juni 2021 afgerond zijn. Via deze website informeren wij u over de stand van zaken en de verdere planning van het project.

Werkgroep Wonen en Duurzaamheid van Wakker Laorne (initiatiefnemers)

>
<